Booking

50 gratis aktiviteter for barn i Oslo Kadra Yusuf ikke snakker om

Kadra Yusuf uttalte i Dagsavisen i midten av januar at ”fritidsaktiviteter er i ferd med å skape et klasseskille”. Hun peker å at mange foreldre ikke har råd til å la barna gå på turn, fotball eller andre fritidsaktiviteter. La oss finne gratis aktiviteter til barna i Oslo.

Vel, vi skriver dette innlegget både for å sette fokus på de mange gratis aktivitetene for barn i Oslo som faktisk finnes, og for å selv ta et ansvar i forhold til denne problemstillingen.

Oslo er blitt kåret til Europas miljøhovedstad 2019. Det betyr at vi i Oslo allerede har et godt utgangspunkt for gratis aktiviteter utendørs. Det er ikke mange storbyer i verden der det er gåavstand til marka slik det er i store deler av Oslo.

Det er også verdt å huske på at jo yngre barn er, desto viktigere er det at de får prøvd forskjellige type aktiviteter, ikke bare en type idrett en eller to ganger i uka. I forhold til den motoriske utviklingen til barnet, er det ofte nok å leke fritt, eventuelt spille fotball, basketball eller drive andre aktiviteter ”på løkka”. Slik ble det gjort av den generasjonen som er godt voksne i dag og alle andre generasjoner før dem.

La oss ta et spesifikt eksempel på hvordan du kan legge opp til fysiske aktiviteter for dine barn. Du kan gi de et medlemskap i skiforeningen slik at de kan bruke det en hel vintersesong. I sommer eller høstsesongen kan barna delta på aktiviteter med røde kors sine arrangement. Alt dette vil koste deg under 30 kroner pr måned pr. barn!!! Nedenfor finner du 48 andre eksempler.

Likevel vil Kingdom of Escape Room gå foran som et godt eksempel i denne sammenhengen. Vi tar opp fakkelen i håp om at andre bedrifter bærer den videre, og gir med dette gratis inngang for barn hos oss fra kl. 09.00 til 10.00 på søndags morgen. Alle kan delta! Plassen er full når vi har seks påmeldte barn mellom 12 og 18 år.

I tillegg gir vi samtlige barn med foreldre denne fantastiske guiden slik at dere glede dere over disse 50 gratis aktivitetene for barn i Oslo. Alt er sortert etter alder slik at du kan få informasjon som er relevant til ditt barn. Om du har barn i aldre som grenser til to grupper kan det kanskje være lurt å sjekke ut begge aldersgruppene.

Velg din aldersgruppe ved å trykke på tilhørende knapp: